[1]
M. Drygiel-Bielińska, „Transformacje ładu demokratycznego”, DeSec, t. 9, nr 1, s. 95–110, wrz. 2023.