[1]
A. Hernacka-Janikowska, „Nowelizacja art. 258 kodeksu karnego w świetle dynamiki zjawiska przestępczości zorganizowanej”, DeSec, t. 9, nr 1, s. 123–135, wrz. 2023.