[1]
I. Cvetkova, „Problem upadłości w krajach UE we współczesnych warunkach”, DeSec, t. 9, nr 1, s. 73–94, wrz. 2023.