[1]
R. Rublovskis, „Pierwszy rok konfliktu na Ukrainie: konsekwencje polityczne i wojskowe dla Europy Środkowo-Wschodniej”, DeSec, t. 9, nr 1, s. 7–20, wrz. 2023.