[1]
Z. Ciekanowski, J. Nowicka, i S. Żurawski, „Frontex w systemie zarządzania bezpieczeństwem granic Unii Europejskiej ”, DeSec, t. 8, nr 2, mar. 2023.