[1]
S. Lubiejewski, „Podstawowe kalkulacje stosowane w dowodzeniu lotnictwem Wojsk Lądowych ”, DeSec, t. 8, nr 2, s. 187–215, mar. 2023.