[1]
P. Rutkowska, „Wokół rozważań nad międzynarodowym systemem ochrony dóbr kultury w konfliktach zbrojnych”, DeSec, t. 4, nr 2, s. 158–173, grudz. 2018.