[1]
J. Sadłowska-Wrzesińska, „Bezpieczeństwo jako stan umysłu, nie systemu. O potrzebie kształtowania bezpiecznych zachowań w środowisku pracy”, DeSec, t. 4, nr 1, s. 146–163, cze. 2018.