[1]
I. Grabowska-Lepczak, „Rola edukacji w kształtowaniu bezpiecznych zachowań i postaw w aspekcie zrównoważonego rozwoju ”, DeSec, t. 7, nr 1, lip. 2021.