[1]
P. Swoboda, „Minister Koordynator do spraw Służb Specjalnych w Polsce w latach 1997 – 2020. Cywilna kontrola czy polityczna ingerencja? ”, DeSec, t. 7, nr 1, lip. 2021.