[1]
A. Szydlik, „Karnoprawny aspekt przestępstw przeciwko obronności i bezpieczeństwu”, DeSec, t. 3, nr 2, s. 178–188, grudz. 2017.