[1]
D. . Smaga, „Specyfika zadań Straży Granicznej i służby celnej jako formacji zwalczających terroryzm”, DeSec, t. 3, nr 2, s. 151–160, grudz. 2017.