[1]
I. Niczyporuk-Chudecka, „Instytucja Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych w ramach stanu wojennego - historia i współczesność”, DeSec, t. 3, nr 2, s. 88–99, grudz. 2017.