[1]
M. . Kanar, „Poczucie bezpieczeństwa wśród społeczeństwa w Polsce. Zmiany na przestrzeni lat 2002-2014”, DeSec, t. 3, nr 2, s. 70–87, grudz. 2017.