[1]
D. Jarnicki, „Przewartościowania i adaptacje. Epilog nordyckiej bezaliansowości?”, DeSec, t. 3, nr 2, s. 51–69, grudz. 2017.