[1]
Łukasz . Bartosik, „Prawo do posiadania i noszenia broni w II Poprawce do Konstytucji Stanów Zjednoczonych Ameryki - ujęcie oryginalistyczne”, DeSec, t. 3, nr 2, s. 27–42, grudz. 2017.