[1]
J. Zych, „Izraelska koncepcja uderzenia wyprzedzającego i wojny prewencyjnej”, DeSec, t. 3, nr 1, s. 167–185, maj 2017.