[1]
M. . Wierzbicki, „Miejsce Policji w życiu społecznym”, DeSec, t. 3, nr 1, s. 145–157, maj 2017.