[1]
M. Stempień, „Dzihadyzm a tworzenie quasi-państw. Funkcjonowanie «państw dżihadystycznych» w przestrzeni międzynarodowej - studium porównawcze”, DeSec, t. 3, nr 1, s. 134–144, maj 2017.