[1]
D. . Smaga i M. . Mazurek, „Specyfika zadań polskiej Policji wobec terroryzmu”, DeSec, t. 3, nr 1, s. 122–133, maj 2017.