[1]
H. Liśniewska, „Odzyskiwanie izolowanego personelu - nowy kierunek w Siłach Zbrojnych RP?”, DeSec, t. 3, nr 1, s. 113–121, maj 2017.