[1]
G. . Wierzbicki, „Potencjał organizacji pozarządowych w zakresie przygotowania obronnego społeczeństwa”, DeSec, t. 6, nr 2, s. 205–215, grudz. 2020.