[1]
A. Vilks i A. Kipāne, „Korupcja przeszkodą w walce z narkotykami ”, DeSec, t. 5, nr 2, s. 166–180, sty. 2020.