[1]
K. Kądziołka, „Przestrzenne zróżnicowanie zagrożenia przestępczością w Polsce”, DeSec, t. 2, nr 2, lis. 2016.