[1]
M. Wawrzyniak, „Prywatyzacja sektora bezpieczeństwa militarnego”, DeSec, t. 2, nr 1, cze. 2016.