[1]
J. Makowska, „Rola zarządzania kryzysowego w systemie zarządzania bezpieczeństwem narodowym”, DeSec, t. 2, nr 1, cze. 2016.