[1]
K. Leśniewski, „Nagranie prywatne jako dowód w sprawie karnej w świetle nowelizacji k.p.k”., DeSec, t. 2, nr 1, grudz. 2015.