[1]
E. . Biardzka i S. . Daniluk, „Zjawisko terroryzmu jako element kształtujący miejską przestrzeń publiczną”, DeSec, t. 2, nr 1, grudz. 2015.