Malko, E. i Semikina, S. (2015) „Judicial acts and judicial life in modern society”, De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności, 2(1). Dostępne na: https://czasopisma.uph.edu.pl/desecuritate/article/view/98 (Udostępniono: 21 wrzesień 2023).