Żuk, J. (2015) „Zagrożenie wykluczeniem cyfrowym jako element bezpieczeństwa osobistego Polaków”, De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności, 1(1). Dostępne na: https://czasopisma.uph.edu.pl/desecuritate/article/view/96 (Udostępniono: 22 lipiec 2024).