Zulczyk, M. (2015) „Zjawisko islamskiego terroryzmu samobójczego kobiet”, De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności, 1(1). Dostępne na: https://czasopisma.uph.edu.pl/desecuritate/article/view/95 (Udostępniono: 1 październik 2023).