Rudnicka, M. (2015) „Struktura demograficzna i społeczno-zawodowa mniejszości ukraińskiej w Polsce ”, De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności, 1(1). Dostępne na: https://czasopisma.uph.edu.pl/desecuritate/article/view/94 (Udostępniono: 14 lipiec 2024).