Pala, M. (2015) „Wybrane aspekty bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni ”, De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności, 1(1). Dostępne na: https://czasopisma.uph.edu.pl/desecuritate/article/view/93 (Udostępniono: 27 wrzesień 2023).