Niewiada, O. . (2015) „Katalog zbrodni wojennych w świetle Statutu Stałego Międzynarodowego Trybunału Karnego”, De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności, 1(1). Dostępne na: https://czasopisma.uph.edu.pl/desecuritate/article/view/92 (Udostępniono: 15 czerwiec 2024).