Ciołek, Łukasz i Przychodzień, J. . (2015) „Ewolucja instytucji koncesji w prawie polskim po 1988 roku ”, De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności, 1(1). Dostępne na: https://czasopisma.uph.edu.pl/desecuritate/article/view/87 (Udostępniono: 17 czerwiec 2024).