Charymska, E. . (2015) „Zabytki i dzieła sztuki, jako przedmioty ochrony ”, De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności, 1(1). Dostępne na: https://czasopisma.uph.edu.pl/desecuritate/article/view/86 (Udostępniono: 15 czerwiec 2024).