Liszkowska, D. (2024) „Cyberterroryzm jako współczesne zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa i społeczeństwa”, De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności, 9(2), s. 131–148. doi: 10.34739/dsd.2023.02.09.