Mrozek, J. (2023) „Charakterystyka bezpieczeństwa religijnego w Republice Słowackiej”, De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności, 9(1), s. 175–188. doi: 10.34739/dsd.2023.01.13.