Hernacka-Janikowska, A. (2023) „Nowelizacja art. 258 kodeksu karnego w świetle dynamiki zjawiska przestępczości zorganizowanej”, De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności, 9(1), s. 123–135. doi: 10.34739/dsd.2023.01.10.