Cvetkova, I. (2023) „Problem upadłości w krajach UE we współczesnych warunkach”, De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności, 9(1), s. 73–94. doi: 10.34739/dsd.2023.01.06.