Klimkowski, G., Noga, H. i Garbarz-Glos, B. B. (2023) „Aspekty bezpieczeństwa i higieny pracy w przedsiębiorstwie zajmującym się produkcją i dystrybucją przewodów poliamidowych”, De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności, 9(1), s. 136–150. doi: 10.34739/dsd.2023.01.11.