Tarasiuk, R. (2023) „Propaganda wizualna jako narzędzie polityki zagranicznej Islamskiej Republiki Iranu w relacjach z Państwem Izrael”, De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności, 8(2), s. 7–19. doi: 10.34739/dsd.2022.02.01.