Lubiejewski, S. (2023) „Podstawowe kalkulacje stosowane w dowodzeniu lotnictwem Wojsk Lądowych ”, De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności, 8(2), s. 187–215. doi: 10.34739/dsd.2022.02.13.