Agara, T., Usamotu, B. O. i Akinrinde, O. (2022) „Schizma doktrynalna i polityka religijnego sektarianizmu w islamie: Zrozumienie pierwotnej przyczyny sekciarskiego i religijnego terroryzmu na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej ”, De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności, 8(1), s. 179–201. doi: 10.34739/dsd.2022.01.12.