Rutkowska, P. (2018) „Wokół rozważań nad międzynarodowym systemem ochrony dóbr kultury w konfliktach zbrojnych”, De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności, 4(2), s. 158–173. Dostępne na: https://czasopisma.uph.edu.pl/desecuritate/article/view/269 (Udostępniono: 12 lipiec 2024).