Śliwińska, A. . (2018) „Zagrożenia dla lotnictwa cywilnego”, De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności, 4(1), s. 207–218. Dostępne na: https://czasopisma.uph.edu.pl/desecuritate/article/view/258 (Udostępniono: 15 czerwiec 2024).