Piontek, Łukasz (2018) „Zapobieganie i zwalczanie handlu ludźmi przez Policję i Straż Graniczną na terytorium RP”, De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności, 4(1), s. 193–206. Dostępne na: https://czasopisma.uph.edu.pl/desecuritate/article/view/257 (Udostępniono: 22 maj 2024).