Pieróg, I. (2018) „Rola Sił Zbrojnych w procesie budowania pokoju - casus Bośni i Hercegowiny”, De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności, 4(1), s. 178–192. Dostępne na: https://czasopisma.uph.edu.pl/desecuritate/article/view/256 (Udostępniono: 30 maj 2024).