Sadłowska-Wrzesińska, J. (2018) „Bezpieczeństwo jako stan umysłu, nie systemu. O potrzebie kształtowania bezpiecznych zachowań w środowisku pracy”, De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności, 4(1), s. 146–163. Dostępne na: https://czasopisma.uph.edu.pl/desecuritate/article/view/254 (Udostępniono: 20 czerwiec 2024).