Grabowska-Lepczak, I. (2021) „Rola edukacji w kształtowaniu bezpiecznych zachowań i postaw w aspekcie zrównoważonego rozwoju ”, De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności, 7(1). doi: 10.34739/dsd.2021.01.09.